นายศักดิ์ดา  ปาสานำ

หัวหน้างาน ส่งเสริม วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษา

ภาระงาน

ติดต่อ

089-9177977

daraya.co@gmail.com

sakda_p@mkarea2.go.th 

นางกิตติภูมิ  สาชะรุง

าน ส่งเสริม วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาระงาน

งานเลขา

คุณธรรม สพฐ.

IFTE

Conext ED

ติดต่อ

091-8636943

sacharoong1213@gmail.com


ประชาสัมพันธ์2.pdf
ประชาสัมพันธ์5.pdf
ประชาสัมพันธ์7.pdf
ประชาสัมพันธ์6.pdf
ประชาสัมพันธ์42.pdf
ประชาสัมพันธ์1.pdf
29 มิย63.pdf