ปกคำนำสารบัญหน่วยที่1.pdf
01-ความหมายอุปกรณ์พกพา.pdf
ปกคำนำสารบัญหน่วยที่2.pdf
02-รู้จักกับ-โปรแกรม-MIT-App-Inventor-2-App-Inventor (1).pdf
ปกคำนำสารบัญหน่วยที่3.pdf
03-การจำลองเครื่อง.pdf
ปกคำนำสารบัญหน่วยที่4.pdf
04-การสร้างโปรเจกต์.pdf
ปกคำนำสารบัญหน่วยที่5.pdf
05-เทคิคการเพิ่มเติม.pdf