วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุม ผ่านระบบ Video Conference เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยนวัตกรรมการนิเทศ โดยนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ นายมีชัย พลภูงา ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 นำทีมศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2