ลิงค์ห้องประชุม แบบแยกกลุ่มเครือข่ายฯ

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.