กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 พ.ค. 2563 02:40 mkm2 admin อัปเดต ประแหย่ง_๒๐๐๕๒๐_0172.jpg
20 พ.ค. 2563 02:40 mkm2 admin แนบ ประแหย่ง_๒๐๐๕๒๐_0134.jpg กับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
20 พ.ค. 2563 02:40 mkm2 admin แนบ ประแหย่ง_๒๐๐๕๒๐_0068.jpg กับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
20 พ.ค. 2563 02:40 mkm2 admin แนบ ประแหย่ง_๒๐๐๕๒๐_0047.jpg กับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
20 พ.ค. 2563 02:40 mkm2 admin แนบ IMG_7300.JPG กับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
20 พ.ค. 2563 02:40 mkm2 admin แนบ IMG_7299.JPG กับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
20 พ.ค. 2563 02:40 mkm2 admin แนบ IMG_7288.JPG กับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
20 พ.ค. 2563 02:40 mkm2 admin แนบ 171298.jpg กับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
20 พ.ค. 2563 02:40 mkm2 admin สร้าง ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
6 พ.ค. 2563 21:01 mkm2 admin แนบ IMG_25630507_092402.jpg กับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 พ.ค. 2563 21:01 mkm2 admin แนบ IMG_25630507_092337.jpg กับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 พ.ค. 2563 21:01 mkm2 admin แนบ IMG_25630507_091307.jpg กับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 พ.ค. 2563 21:01 mkm2 admin แนบ IMG_25630507_091032.jpg กับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 พ.ค. 2563 21:01 mkm2 admin แนบ IMG_25630507_090959.jpg กับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 พ.ค. 2563 21:01 mkm2 admin แนบ IMG_25630507_090930.jpg กับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6 พ.ค. 2563 21:01 mkm2 admin สร้าง สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29 เม.ย. 2563 20:44 mkm2 admin แก้ไข ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.
29 เม.ย. 2563 20:44 mkm2 admin แก้ไข ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.
29 เม.ย. 2563 20:40 mkm2 admin แนบ IMG_25630430_093917.jpg กับ ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.
29 เม.ย. 2563 20:40 mkm2 admin แนบ IMG_25630430_093900.jpg กับ ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.
29 เม.ย. 2563 20:40 mkm2 admin แนบ IMG_25630430_093814.jpg กับ ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.
29 เม.ย. 2563 20:40 mkm2 admin แนบ IMG_25630430_093801.jpg กับ ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.
29 เม.ย. 2563 20:40 mkm2 admin แนบ IMG_25630430_093735.jpg กับ ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.
29 เม.ย. 2563 20:40 mkm2 admin แนบ IMG_25630430_093717.jpg กับ ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.
29 เม.ย. 2563 20:40 mkm2 admin แนบ IMG_25630430_093710.jpg กับ ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.

เก่ากว่า | ใหม่กว่า