อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

โรงเรียน                                                ตำบล                            Websites

โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย                   ตำบลปะหลาน

โรงเรียนบ้านเมืองเสือ                            ตำบลเมืองเสือ

โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา               ตำบลราษฎร์เจริญ

โรงเรียนบ้านดอนหมี                             ตำบลเวียงสะอาด

โรงเรียนโนนจานวิทยา                           ตำบลเมืองเตา

โรงเรียนบ้านสระแคน                            ตำบลราษฎร์พัฒนา

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง                       ตำบลเวียงชัย

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่                     ตำบลหนองบัวแก้ว

โรงเรียนบ้านหัวหมู                               ตำบลก้ามปู

โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ                   ตำบลนาสีนวล

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง                             ตำบลภารแอ่น

โรงเรียนบ้านมะโบ่                               ตำบลลานสะแก

โรงเรียนบ้านเม็กดำ                              ตำบลเม็กดำ

โรงเรียนบ้านขามเรียน                           ตำบลหนองบัว