ยินดีต้อนรับ ศึกษานิเทศก์คน ของสพป.มหาสารคามเขต 2

โพสต์15 มี.ค. 2563 22:33โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2563 20:30 ]
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายวิวัฒน์ สิรพันน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 นายมีชัย  พลภูงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการ เดินทาง มาส่ง ศึกษานิเทศก์คนใหม่ ทั้ง 2 ท่าน ณห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Comments