นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์9 มิ.ย. 2563 00:21โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 02:29 โดย นางสาวกชกร อุดรศาสตร์ ]
วันที่ 1 - 5 มิถุนายน  2563  คณะกรรมการชุดที่ 15 นำโดยนายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านดงใหญ่  พร้อมด้วยนายวิทูล พันเทศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย  และนางสาวกาญจนา หนูผาสุข ศึกษานิเทศก์  ออกติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา​ทางไกล​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 ​(COVID-19) กลุ่มเครือข่ายฯที่ 15 อ.ยางสีสุราช ได้แก่​ โรงเรียนบ้านหนองแวง  โรงเรียนบ้านหนองรู​แข้  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ  โรงเรียนจตุคามประชา​สรรค์  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง  โรงเรียนบ้านสว่าง  โรงเรียนบ้านหนองจิก  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง  โรงเรียนอนุบาล​ดงเมือง​น้อย  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง  และโรงเรียนบ้านโนนรัง  โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบถึงบริบทและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการนี้ขอขอบคุณ​ท่านผู้บริหาร​ คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ตลอดจนนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ​ ติดตามในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

Comments