ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.

โพสต์29 เม.ย. 2563 20:39โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2563 20:44 ]
นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน นายสุกิจ กลางสุข และ ดร. วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนายมีชัย พลภูงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึง ศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ทุกท่าน ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงระหว่างภาวะวิกฤตการระบาดของ ไวรัสโคโรน่าโควิด 2019 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยในการจัดรูปแบบการประชุมมีการเว้นระยะห่างการนั่งอย่างน้อย  2 เมตร ตามมาตรการ การควบคุมโรคระบาด ที่มีการกำหนดไว้Comments