โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งรับการนิเทศตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

โพสต์7 มิ.ย. 2562 03:30โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2562 03:35 ]
ศน.ลำไพ วันจงคำ และ ศน.บุษบา มิ่งไธสง นิเทศตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม และนิเทศเพิ่มเสริมเติมเต็มให้ความรู้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งในวันนี้ก่อนที่จะออกนิเทศอีกครั้งในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

Comments