นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์9 มิ.ย. 2563 01:14โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 01:48 ]
วันที่ 1 - 8 มิถุนายน  2563  คณะกรรมการชุดที่ 14 นำโดยนายพลวัต วัฒนบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนาม  พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ปะกินำหัง ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี  และนางสาวกชกร อุดรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์  อ
อกติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา​ทางไกล​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 ​(COVID-19) กลุ่มเครือข่ายฯที่ 14 อ.นาดูน ได้แก่​ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี  โรงเรียนบ้านโกทา  โรงเรียนบ้านหนองจิก  โรงเรียนบ้านหัวดง  โรงเรียนบ้านหนองหิน  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง  โรงเรียนบ้านโคกยาว  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง  โรงเรียนบ้านนาฝาย  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว  และโรงเรียนบ้านหนองกลางโคก  โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบถึงบริบทและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการนี้ขอขอบคุณ​ท่านผู้บริหาร​ คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ตลอดจนนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ​ ติดตามในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

Comments