การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา​ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา​(การจัดทำเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผู้เรียนด้วยโปรแกรม​ School​ MIS)​

โพสต์30 มิ.ย. 2563 00:08โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2563 00:29 ]
วันที่​ 29​ - 30 เดือนมิถุนายน​ พ.ศ.​2563​ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​มหาสารคาม​ เขต​ 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา​ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา​(การจัดทำเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผู้เรียนด้วยโปรแกรม​ School​ MIS)​ ณ​ อาคารหอประชุม​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​มหาสารคาม​ เขต​ 2​  โดยจัดอบรม 2 รุ่น คือ 
รุ่นที่​ 1​ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  โรงเรียนในสังกัด อำเภอนาดูน​ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย​ และอำเภอยางสีสุ​ราช​
รุ่นที่​ 2​ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  โรงเรียนในสังกัด อำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาเชือก
Comments