การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

โพสต์17 ก.ค. 2563 23:22โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2563 01:34 ]
       
วันที่​ 17 - 19 เดือนกรกฎาคม​ พ.ศ.​2563​ 
นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล​ ณ​ อาคารหอประชุม​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​มหาสารคาม​ เขต​ 2​ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  เพื่อให้โรงเรียนคุณประจำตำบลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)  ในระดับ A ขึ้นไป และเพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีเว็บไชต์และช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

                 
Comments