การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

โพสต์27 มิ.ย. 2563 03:24โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2563 03:27 ]

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมครูไทยเมกเกอร์ (ครูผู้สร้างนวัตกรรม)


Comments