ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์20 พ.ค. 2563 02:39โดยmkm2 admin
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย 
นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิด นายสุกิจ กลางสุข และ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) หลังกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ 
ออกอากาศทางช่องฟรีทีวี จำนวน 17 ช่อง โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้าน ประแหย่ง 
จำนวน 3 หลัง และโรงเรียนบ้านโคกไร่ จำนวน 3 หลัง เพื่อรับทราบถึงบริบทและข้อจำกัดในการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) อีกทั้งเป็นการวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไป 
ในการนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทั้สองโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือ
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
Comments