ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 06:42โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2563 00:33 ]คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ประกาศผลการแข่งขัน ภาษาไทย

โพสต์12 มิ.ย. 2562 05:37โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 06:33 ]

ประกาสผลการแข่งขันภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาตามเขต2  

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์7 มิ.ย. 2562 04:36โดยmkm2 admin

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมและพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีนวล
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านสนาม

โพสต์7 มิ.ย. 2562 03:51โดยmkm2 admin

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมและพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านสนาม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นายมีชัย พลภูงา พร้อมด้วย ศน.ปราณี วรรณปะเก ศน.วิชาน ศรีอาภรณ์ ศน.ดรณี ปะสังติโย ศน.วุฒินันทร์ พรนิคม ร่วมงานพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งรับการนิเทศตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

โพสต์7 มิ.ย. 2562 03:30โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2562 03:35 ]

ศน.ลำไพ วันจงคำ และ ศน.บุษบา มิ่งไธสง นิเทศตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม และนิเทศเพิ่มเสริมเติมเต็มให้ความรู้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งในวันนี้ก่อนที่จะออกนิเทศอีกครั้งในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

การประชุมโครงการพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 3

โพสต์5 มิ.ย. 2562 04:47โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2562 08:28 ]

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านนาข่า โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โพสต์15 พ.ค. 2562 21:09โดยmkm2 admin

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุม 1 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 โดยมี นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตฯ  และศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคามเขต 2 เข้าร่วมประชุม 


  

  

  

  

  

การอบรมหลักสูตรต้านทุจริต รุ่นที่ 2

โพสต์15 พ.ค. 2562 00:44โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 00:53 ]

       การอบรมหลักสูตรต้านทุจริต รุ่นที่ 2(อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาเชือก) วันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมี นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด


การอบรมหลักสูตรต้านทุจริต รุ่นที่ 1

โพสต์13 พ.ค. 2562 23:59โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 00:09 ]

การอบรมหลักสูตรต้านทุจริต รุ่นที่ 1(อำเภอนานูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอยางสีสุราช) วันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยมี นายไพทูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบาจัดกิจกรรม Open House

โพสต์18 มี.ค. 2562 23:30โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 23:31 ]


วันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะศึกษานิเทศก์นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการกลุ่มนายมีชัย พลภูงา เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ การจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 อำเภอวาปีปทุม ดูโรงเรียนดีการนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางราตรี  แสนเย็นและคณะครูนักเรียนเป็นอย่างดี1-10 of 15