ประชาสัมพันธ์

conference โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์30 ต.ค. 2561 21:12โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2561 21:12 ]

การคัดเลือก รร.คุณภาพประจำตำบล 
           ตามที่ สพป.มค.๒ มีหนังสือแจ้งให้ ปธ.กลุ่ม ดำเนินการคัดเลือก รร.คุณภาพประจำตำบล (ศธ ๐๔๑๑๓/๓๖๖๒  ลงวันที่ ๑๑  ธ.ค. ๒๕๖๑)  ขอสรุปแนวปฏิบัติ ดังนี้
 ๑. ปธ.กลุ่มมอบหมายให้ รร.ในสังกัด ที่อยู่ในตำบลเดียวกันไปร่วมกันพิจารณาว่า รร.ใด สมควรที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น รร.คุณภาพประจำตำบล (พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่แนบตามหนังสือข้างต้น)
 ๒. ให้ รร.ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น รร.คุณภาพประจำตำบล จัดทำเอกสารรายละเอียด (ตามแบบฟอร์มระดับตำบล) และเสนอผู้เกี่ยวข้องที่เป็นคณะกรรมการลงนามในแบบฟอร์มฯ ให้ครบ
 ๓. ให้ รร.ตามข้อ ๒  ส่งเอกสาร ตามข้อ ๒ ถึง สพป.มค.๒ ตามระยะเวลาที่กำหนด

1-1 of 1