ประชาสัมพันธ์


ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์20 พ.ค. 2563 02:39โดยmkm2 admin

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย 
นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิด นายสุกิจ กลางสุข และ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ คณะทำงานรัฐมนตว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) หลังกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ 
ออกอากาศทางช่องฟรีทีวี จำนวน 17 ช่อง โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้าน ประแหย่ง 
จำนวน 3 หลัง และโรงเรียนบ้านโคกไร่ จำนวน 3 หลัง เพื่อรับทราบถึงบริบทและข้อจำกัดในการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) อีกทั้งเป็นการวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไป 
ในการนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทั้สองโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือ
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์6 พ.ค. 2563 21:01โดยmkm2 admin

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน และนายสุกิจ กลางสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 และที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงระหว่างภาวะวิกฤตการระบาดของ ไวรัสโคโรน่าโควิด 2019 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยในการจัดรูปแบบการประชุมมีการเว้นระยะห่างการนั่งอย่างน้อย  2 เมตร ตามมาตรการ การควบคุมโรคระบาด ที่มีการกำหนดไว้


ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จาก สพฐ.

โพสต์29 เม.ย. 2563 20:39โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2563 20:44 ]

นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน นายสุกิจ กลางสุข และ ดร. วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนายมีชัย พลภูงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึง ศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ทุกท่าน ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงระหว่างภาวะวิกฤตการระบาดของ ไวรัสโคโรน่าโควิด 2019 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยในการจัดรูปแบบการประชุมมีการเว้นระยะห่างการนั่งอย่างน้อย  2 เมตร ตามมาตรการ การควบคุมโรคระบาด ที่มีการกำหนดไว้ประชุมประจำเดือน ศึกษานิเทศก์

โพสต์22 เม.ย. 2563 20:24โดยmkm2 admin

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 นายมีชัย  พลภูงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ นางสาวกชกร อุดรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์คนใหม่ของ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ที่เดินทางมารายงานตัว พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ยินดีต้อนรับ ศึกษานิเทศก์คน ของสพป.มหาสารคามเขต 2

โพสต์15 มี.ค. 2563 22:33โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2563 20:30 ]

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายวิวัฒน์ สิรพันน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 นายมีชัย  พลภูงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ ท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการ เดินทาง มาส่ง ศึกษานิเทศก์คนใหม่ ทั้ง 2 ท่าน ณห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

การประชุมประจำเดือน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์10 มี.ค. 2563 20:57โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 21:24 ]

นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคามเขต 2 ให้เกียรติ ต้อนรับศึกษานิเทศก์ คนใหม่  ณ ห้
องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ในคราวประชุมประจำเดือน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 11 มี.ค.63 ก่อนมอบให้นายวิวัฒน์ สิรพัฒน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีท่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมทำความเข้าใจ กรรมการระดับสนามสอบ NT

โพสต์1 มี.ค. 2563 23:54โดยmkm2 admin

วันที่ 2 มีนาคมพศ 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดการประชุมทำความเข้าใจคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ มาลาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายมีชัย พลภูงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานประชาสัมพันธ์โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 06:42โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2563 00:33 ]คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ประกาศผลการแข่งขัน ภาษาไทย

โพสต์12 มิ.ย. 2562 05:37โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 06:33 ]

ประกาสผลการแข่งขันภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาตามเขต2  

กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์7 มิ.ย. 2562 04:36โดยmkm2 admin

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานการประชุมและพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 8 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีนวล
1-10 of 22