ประชาสัมพันธ์


การนิเทศ ติดตาม ผลการส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์31 ก.ค. 2563 03:28โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์

วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ผลการส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะกรรมการ แบ่งเป็น 2 คณะ คือ คณะที่ 1 ประกอบด้วย นายวิทยา คชโคตร ,
นางสาวช่อรัตนา ปัททุมมา  นางสาวกาญจนา หนูผาสุข และนางสาวกชกร อุดรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นิเทศติดตาม โรงเรียนอนุบาลจัมปาศรี โรงเรียนบ้านโนนรัง และโรงเรียนบ้านมะโบ่  คณะที่ 2 ประกอบด้วย นางปราณี วรรณปะเก , นางศธทบ ไชยจันทร์ดี และนายณวัตน์ จันทเขต  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  นิเทศติดตาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา โรงเรียนปอพานหนองโน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ​การศึกษา​ รุ่นที่ 2

โพสต์31 ก.ค. 2563 02:43โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์

วันที่​ 26 - 27​ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.​ 2563​ 
นายวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ​การศึกษา​ ณ​ อาคารหอประชุม​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​มหาสารคาม​ เขต​ 2 รุ่นที่​ 2 ประกอบด้วยอำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาเชือก
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ​การศึกษา​ รุ่นที่ 1

โพสต์31 ก.ค. 2563 02:04โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 02:45 ]

วันที่​ 24 - 25​ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.​ 2563​ นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ​การศึกษา​ ณ​ อาคารหอประชุม​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​มหาสารคาม​ เขต​ 2 รุ่นที่​ 1​ ประกอบด้วยอำเภอพยัคฆภูมิ​พิสัย​ อำเภอนาดูน​  และอำเภอยางสีสุราช
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

โพสต์17 ก.ค. 2563 23:22โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2563 01:34 ]

       
วันที่​ 17 - 19 เดือนกรกฎาคม​ พ.ศ.​2563​ 
นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล​ ณ​ อาคารหอประชุม​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​มหาสารคาม​ เขต​ 2​ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  เพื่อให้โรงเรียนคุณประจำตำบลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)  ในระดับ A ขึ้นไป และเพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีเว็บไชต์และช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

                 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา​ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา​(การจัดทำเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผู้เรียนด้วยโปรแกรม​ School​ MIS)​

โพสต์30 มิ.ย. 2563 00:08โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2563 00:29 ]

วันที่​ 29​ - 30 เดือนมิถุนายน​ พ.ศ.​2563​ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​มหาสารคาม​ เขต​ 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา​ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา​(การจัดทำเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผู้เรียนด้วยโปรแกรม​ School​ MIS)​ ณ​ อาคารหอประชุม​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​มหาสารคาม​ เขต​ 2​  โดยจัดอบรม 2 รุ่น คือ 
รุ่นที่​ 1​ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  โรงเรียนในสังกัด อำเภอนาดูน​ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย​ และอำเภอยางสีสุ​ราช​
รุ่นที่​ 2​ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  โรงเรียนในสังกัด อำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาเชือก
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

โพสต์27 มิ.ย. 2563 03:24โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2563 03:27 ]

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563 ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมครูไทยเมกเกอร์ (ครูผู้สร้างนวัตกรรม)


ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต)

โพสต์18 มิ.ย. 2563 01:46โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 14.30 น. นายจำนงค์ สุดาเดช ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย  ายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน  นายสุกิจ กลางสุข  ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน  รอง.ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต)  เพื่อนำเข้าข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่อไป

นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์9 มิ.ย. 2563 02:48โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 02:55 ]

วันที่ 1 - 5 มิถุนายน  2563  คณะกรรมการชุดที่ 16 นำโดยนายโกสิน กันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ  พร้อมด้วยนายธวัช สุริยภาพ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโดน  และนางสาวช่อรัตนา ปัททุมมา ศึกษานิเทศก์  ออกติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา​ทางไกล​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 ​(COVID-19) กลุ่มเครือข่ายฯที่ 16 อ.ยางสีสุราช ได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช โรงเรียนบ้านหนองแปน โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว โรงเรียนบ้านดงแคน โรงเรียนบ้านนกเหาะ โรงเรียนบ้านโดน โรงเรียนบ้านนาภู โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ และโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบถึงบริบทและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการนี้ขอขอบคุณ​ท่านผู้บริหาร​ คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ตลอดจนนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ​ ติดตามในครั้งนี้อย่างดียิ่งนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์9 มิ.ย. 2563 01:14โดยนางสาวกชกร อุดรศาสตร์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 01:48 ]

วันที่ 1 - 8 มิถุนายน  2563  คณะกรรมการชุดที่ 14 นำโดยนายพลวัต วัฒนบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนาม  พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ปะกินำหัง ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี  และนางสาวกชกร อุดรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์  อ
อกติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา​ทางไกล​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 ​(COVID-19) กลุ่มเครือข่ายฯที่ 14 อ.นาดูน ได้แก่​ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี  โรงเรียนบ้านโกทา  โรงเรียนบ้านหนองจิก  โรงเรียนบ้านหัวดง  โรงเรียนบ้านหนองหิน  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง  โรงเรียนบ้านโคกยาว  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง  โรงเรียนบ้านนาฝาย  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว  และโรงเรียนบ้านหนองกลางโคก  โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบถึงบริบทและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการนี้ขอขอบคุณ​ท่านผู้บริหาร​ คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ตลอดจนนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ​ ติดตามในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์9 มิ.ย. 2563 00:21โดยmkm2 admin   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 02:29 โดย นางสาวกชกร อุดรศาสตร์ ]

วันที่ 1 - 5 มิถุนายน  2563  คณะกรรมการชุดที่ 15 นำโดยนายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านดงใหญ่  พร้อมด้วยนายวิทูล พันเทศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย  และนางสาวกาญจนา หนูผาสุข ศึกษานิเทศก์  ออกติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา​ทางไกล​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 ​(COVID-19) กลุ่มเครือข่ายฯที่ 15 อ.ยางสีสุราช ได้แก่​ โรงเรียนบ้านหนองแวง  โรงเรียนบ้านหนองรู​แข้  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ  โรงเรียนจตุคามประชา​สรรค์  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง  โรงเรียนบ้านสว่าง  โรงเรียนบ้านหนองจิก  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง  โรงเรียนอนุบาล​ดงเมือง​น้อย  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง  และโรงเรียนบ้านโนนรัง  โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบถึงบริบทและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการนี้ขอขอบคุณ​ท่านผู้บริหาร​ คณะ​ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ตลอดจนนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ​ ติดตามในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

1-10 of 32